Gældende for alle racer, er den nævnte min. alder for den enkelte race, ved parringstidspunktet.

Nye retningslinier for stambogsføring med importhunde eller Dansk opdrættede udenlandsk registreret hunde i DDH.
 

Hunde der ikke er importeret i overensstemmelse med Fødevarestyrelsens regler for import kan ikke registreres i DDH.
 

Afkom efter hunde der ikke er importeret ift. Fødevarestyrelsens regler kan derfor heller ikke stambogsføres i DDH.
 

Såfremt en af hundene er importeret skal der forelægges dokumentation i form af export stamtavle, pas, sundhedsbog og tidspunkt for indførsel til Danmark før DDH kan udstede stambog.

 

Dokumentation for ejerskab på parringstidspunktet skal forelægges såfremt DDH finder det nødvendigt.
 

Reglerne for import af udenlandske hunde findes ved at trykke på knappen forneden
 

Restriktioner for følgende racer

Please reload

Please reload