• DDH Bestyrelsen

Vigtig info til vores medlemmer

DDH/DHL har taget en beslutning om at opsige samarbejdet med DRU. Brevet er som fil og navne er pga. persondataloven overstreget. Vi vil dog stadig acceptere DRU bøger som er stambogsført før dette brev er sendt men dog med de restriktioner som er beskrevet i Marts Måned. Det er en beklagelig affære men vi ser os nødsaget til dette da DRU stadig laver de samme fejl.

.Til DRU´s Bestyrelse. Fyn 10/9 2018 DHL & DDH har i fælleskab besluttet at ophæve samarbejdet med DRU.DHL / DDH / DRU havde et samarbejdsmøde 24 / 6 2018 hvor vi lavede flere aftaler som ikke på nogen måde er blevet overholdt. 1. DRU laver stadig stambøger på hunde uden at tage notits af at der er indsendt div. Dokumentation på at tæven ikke er ren. Efterfølgende vælger DRU at kræve DNA fra tæve ejer. (Pom/Chi)

2. xxxxxxlækker oplysninger til ekskluderet medlem hvilket er et brud på tavshedspligten.Dette er I blevet gjort opmærksom på men gør intet.

3. Ekskluderet medlem bliver inviteret til jeres udstilling af 2 bestyrelsesmedlemmer uden de andre bestyrelsesmedlemmers viden.

4. DRU benægter at have taget kontakt til Allianz / NHL vedr. medlemskab (svar på fb og vores fælles møde) Dette er en direkte løgn da DHL er blevet kontaktet af NHL om at xxxxxx skal dømme deroppe 24/11 2018 og har indsendt anmodning om medlemskab.

5. xxxxxx svarer ikke på vores spørgsmål vedr. en kennel i DRU der afholder en udstilling på egen adresse for ny klub oprettet af ekskluderet xxxxx xx. Men vi har fået svar fra vedkommende kennel, nemlig at DRU har sagt ok til det og at det bare skulle overstås og ikke måtte ske mere.

6. Desuden har jeres dommer xx dømt på denne udstilling, hvilket på ingen måde gavner vores samarbejde.Vi har også udtrykt vores bekymring for denne dommer samt xxxxxxx som er glade for DDA som er en klub som vi ikke anerkender.

7. I vælger at lade et medlem stille op til bestyrelsen som er et medlem der efter aftale var på bekymringslisten da hun var med til at lave ballade sammen med xx.

8. DRU har fået en ny kennel som xxxxxxx xxxxxx anbefaler at lave stambøger på sit sidste kuld i DHL da de ikke overholder DRU`s ”strikse” regler og xxxx xxxxxxx vil efterfølgende oprette kennelen på ny.

9. Desuden har vi bedt om at der kom dato på DRU´s stambøger og det skulle I have bedt om (har et bestyrelsesmedlem udtalt) MEN det har jeres xxxxxx ikke hørt noget om, men han har til gængæld fået af vide at DRU intet kender til DDH udover at de var en klub.Det er en skuffende udmeldelse at få da vi alle ved at DRU selv har bedt DDH om at kontakte xxxxx for at lave et stambogsprogram som kunne komplimentere hinanden så vi fremadrettet kunne hjælpe DRU i at rette op på fejl i bøger og andet.

10. Hunde fra ekskluderede medlemmer / kenneler bliver stadig ejerskiftet og accepteret.

Disse ting udgør en så stor risiko for DHL / DDH´s fremtid da DHL/DDH ikke er sat på listen over uønskede klubber i DKK og det vil vi simpelthen ikke være en del af.Det er utroligt skuffende at dele af DRU´s bestyrelse kører sololøb og ikke lader hele bestyrelsen træde i karakter og vise hvad de kan.

Desværre ser vi den kedelige tendens at DRU igen kører efter enkelte hoveder og ikke en fælles front.

Dokumentation haves, udover det I allerede har fået screenshot af fra DRU/DHL/DDH´s fb gruppe.

DHL / DDH anerkender herefter ikke bøger som er udstedt fra dags dato lavet i DRU og ej heller Certifikater samt Championtitler, da I bruger nogle dommere som vi ikke kan anerkende, enten pga. deres illoyalitet eller udstedelse af deres dommerkort.

pbv. DHL / DDH

Glennie Andersen / Linda Hollænder

882 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Kommende Udstillinger

OBS. Vi har fået et sted til i Jylland og dommer er skaffet så nu bliver det 4 steder i landet (Nøj det blir så godt) Er i friske Når nu at der er åbnet op for 25 personer udendørs så er vi jo nød ti