• DDH

En epoke er slut.

Der er med flertal på ekstraordinær generalforsamling d. 21. november 2020 ved DRU (Dansk Racehunde Union), stemt for nedlæggelse af klubben der blev stiftet d. 4. maj 1937. Det er sket i ombæring med tilbud fra DKK (Dansk Kennel Klub) om at lave sammensmeltning, og derved direkte overflytning af DRUs tilbageværende medlemmer og disses hunde.

Hele vejen igennem, har vi i DDH stillet os kritiske til fremgangsmåden af hele situationen, ligesom medlemmer i både DRU og DKK har været bekymrede og undrende. Til trods for at DRU var en "konkurrerende" klub, valgte DDH alligevel at række hånden ud i forsøget på at hjælpe DRU med at få solidt fodfæste igen. Grundet manglende selvindsigt/lederegenskaber/accept af situationens alvor, valgte DRU ikke at tage imod hjælp, men at videreføre dele af den gamle politik om egenrådighed og diktatur. I DDH er vi naturligvis ærgerlig over udfaldet af, at DRUs bestyrelse ikke har formået at få klubben på rette kurs, og derved holde DRU oven vande.

Selvom DRU nu vil blive nedlagt efter 83 år, er der alligevel i DRU regi blevet besluttet, at tilbyde avlsgodkendelse d. 5. december 2020 inden overflytning til DKK. DDH har besluttet at avlsgodkendelser der er foretaget efter vedtagelse af DRUs nedlukning, ikke anerkendes i DDH.

Dersom folk med DRU stambøger ønsker at udstille og/eller avle i DDH, vil der være krav om konvertering til DDH af stambøgerne. Det vil være en individuel vurdering for konvertering af alle DRU stambøger. Championater og titler der er opnået i DRU, vil ikke blive berørt af dette. Vi har truffet denne beslutning med fokus på DDHs fremtid, men i særdeleshed også for at værne om vores medlemmer.

1,318 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Info vedr. Stambogsføring

Pr. den 1/10 2021 skal hvalpe registreres inden de er 3 uger. Alle papirer til stambogsføring samt kopi af indbetaling for registrering skal være indsendt til tiden. Bod ved for sent indsendelse til s