• DDH

En epoke er slut.

Der er med flertal på ekstraordinær generalforsamling d. 21. november 2020 ved DRU (Dansk Racehunde Union), stemt for nedlæggelse af klubben der blev stiftet d. 4. maj 1937. Det er sket i ombæring med tilbud fra DKK (Dansk Kennel Klub) om at lave sammensmeltning, og derved direkte overflytning af DRUs tilbageværende medlemmer og disses hunde.

Hele vejen igennem, har vi i DDH stillet os kritiske til fremgangsmåden af hele situationen, ligesom medlemmer i både DRU og DKK har været bekymrede og undrende. Til trods for at DRU var en "konkurrerende" klub, valgte DDH alligevel at række hånden ud i forsøget på at hjælpe DRU med at få solidt fodfæste igen. Grundet manglende selvindsigt/lederegenskaber/accept af situationens alvor, valgte DRU ikke at tage imod hjælp, men at videreføre dele af den gamle politik om egenrådighed og diktatur. I DDH er vi naturligvis ærgerlig over udfaldet af, at DRUs bestyrelse ikke har formået at få klubben på rette kurs, og derved holde DRU oven vande.

Selvom DRU nu vil blive nedlagt efter 83 år, er der alligevel i DRU regi blevet besluttet, at tilbyde avlsgodkendelse d. 5. december 2020 inden overflytning til DKK. DDH har besluttet at avlsgodkendelser der er foretaget efter vedtagelse af DRUs nedlukning, ikke anerkendes i DDH.

Dersom folk med DRU stambøger ønsker at udstille og/eller avle i DDH, vil der være krav om konvertering til DDH af stambøgerne. Det vil være en individuel vurdering for konvertering af alle DRU stambøger. Championater og titler der er opnået i DRU, vil ikke blive berørt af dette. Vi har truffet denne beslutning med fokus på DDHs fremtid, men i særdeleshed også for at værne om vores medlemmer.

1.462 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Fransk Bulldog med længere hår kaldes nu Fluffy Bulldog. Det er IKKE en raceren hund men en blanding som flere og flere gerne vil have. Desværre kan man også få stambog på denne og det er vi i DDH ikk

Hjemmeside: Chrisco – Godbidder, foder og tilbehør til kæledyr Følg Chrisco på Facebook: Chrisco | Facebook Følg Chrisco på Instagram: Chrisco | Instagram

Fremadrettet vil Championater kun blive lavet på udstillinger. Det er derfor ikke længere muligt at sende championat ansøgning til DDH og få championatet tilsendt.