• ddhdanmark

Jvf. Straffeloven

OBS..

Vi vil lige for en god ordens skyld IGEN gøre opmærksom på at det er strafbart at sælge og købe hvalpe under 8 uger..

Vi har nu gentagne gange hørt fra købere som bliver tilbudt sin hvalp før den er 8 uger.

Desværre er undskyldningerne så dårlige at det seneste er nu at de trives bedre i nyt hjem fra den alder....

SÅ DUMT SAGT, SÅ DUMT

Sker dette igen bliver man ekskluderet med øjeblikkelig virkning.

BEK NR 817 AF 22/07/2004

Miljø- og Fødevareministeriet


Bekendtgørelse om overdragelse af hundehvalpe

I medfør af § 11, stk. 1, og § 28, stk. 5, i dyreværnsloven, jf. lov nr. 386 af 6. juni 1991 som ændret ved § 20 i lov nr. 433 af 31. maj 2000, fastsættes:

§ 1. Med bøde straffes den, der sælger eller på anden måde overdrager eller køber eller på anden måde erhverver hundehvalpe, hvis levering af hundehvalpene sker, inden de er 8 uger gamle. På samme måde straffes den, der fra udlandet indfører hundehvalpe, der er under 8 uger gamle.

Stk. 2. Reglen i stk. 1 finder ikke anvendelse, når der er tale om en samlet overdragelse, erhvervelse eller indførsel af moderdyr og hvalpe.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2004.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 601 af 12. juli 1993 om overdragelse af hundehvalpe ophæves.

299 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Kommende Udstillinger

OBS. Vi har fået et sted til i Jylland og dommer er skaffet så nu bliver det 4 steder i landet (Nøj det blir så godt) Er i friske Når nu at der er åbnet op for 25 personer udendørs så er vi jo nød ti