• ddhdanmark

Jvf. Straffeloven

OBS..

Vi vil lige for en god ordens skyld IGEN gøre opmærksom på at det er strafbart at sælge og købe hvalpe under 8 uger..

Vi har nu gentagne gange hørt fra købere som bliver tilbudt sin hvalp før den er 8 uger.

Desværre er undskyldningerne så dårlige at det seneste er nu at de trives bedre i nyt hjem fra den alder....

SÅ DUMT SAGT, SÅ DUMT

Sker dette igen bliver man ekskluderet med øjeblikkelig virkning.

BEK NR 817 AF 22/07/2004

Miljø- og Fødevareministeriet


Bekendtgørelse om overdragelse af hundehvalpe

I medfør af § 11, stk. 1, og § 28, stk. 5, i dyreværnsloven, jf. lov nr. 386 af 6. juni 1991 som ændret ved § 20 i lov nr. 433 af 31. maj 2000, fastsættes:

§ 1. Med bøde straffes den, der sælger eller på anden måde overdrager eller køber eller på anden måde erhverver hundehvalpe, hvis levering af hundehvalpene sker, inden de er 8 uger gamle. På samme måde straffes den, der fra udlandet indfører hundehvalpe, der er under 8 uger gamle.

Stk. 2. Reglen i stk. 1 finder ikke anvendelse, når der er tale om en samlet overdragelse, erhvervelse eller indførsel af moderdyr og hvalpe.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2004.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 601 af 12. juli 1993 om overdragelse af hundehvalpe ophæves.

338 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Info vedr. Stambogsføring

Pr. den 1/10 2021 skal hvalpe registreres inden de er 3 uger. Alle papirer til stambogsføring samt kopi af indbetaling for registrering skal være indsendt til tiden. Bod ved for sent indsendelse til s