top of page
eeee.jpg

Udstillingsregler - generelle gældende for både nationale og internationale udstillinger

Generelle udstillings regler for Den Danske Hundeforening.


Alle hunde med en, af DDH anerkendt stambog, kan deltage.

 

Hunde der er hale kuperede født efter den 01.06.1996 kan ikke / må ikke udstilles i Danmark.

Dyreværnsloven § 11 stk.3.
 

Udviser en hund gentagne gange aggressiv adfærd, kan hunden efter påtale bortvises fra udstillingsområdet.

Hvalpe der er på udstillingsområdet skal være mindst 3 hele måneder gamle, samt være vaccineret 2 gange, ellers
bliver  hunden bortvist.

 

Hunde skal tilmeldes med hele det navn der er påført i hundens stambog ved tilmelding.

 

Den der forsætligt opgiver falske eller forkerte oplysninger om sin hund bortvises fra udstillinger og evt. præmieringer
fratages hunden.
 

Procedurefejl skal fremlægges udstillingslederen på dagen, som herefter klarlægger sagen. Såfremt der vil klages,
skal der indbetales 500 kr. hvorefter bestyrelsen behandler klagen.
 

Beviser på beståede prøver og evt. titler, stambog og vaccinations attest, hvoraf det fremgår at hunden er vaccineret
mod hundesyge, leverbetændelse og parvovirus skal medbringes på udstillingen og fremvises på forlangende. For at 
en hund må være på udstillingsområdet, skal den være basisvaccineret. En unghund skal have basisvaccinationerne (
8 uger + 12 uger), samt være vaccineret som både 1-årig og 2-år. Derefter er hvert 3. år dækkende. Der foretages
stikprøvekontroller jævnligt.
 

Hundeejeren er ansvarlig for alle skader, som hunden måtte anrette på udstillingsområdet.


Anmeldelse

Ved anmeldelse forpligter man sig til at betale udstillingsgebyret såfremt man ikke har afmeldt hunden fra udstillingen
inden tilmeldingsfristens udløb, ligeledes anerkender man i den forbindelse udstillingsreglementet og   
præmiesystemet.

 

Samtidigt giver man tilladelse til offentliggørelse af eventuelle udstillingsbilleder taget på dagen.
 

Tilmeldinger kan ikke trækkes tilbage, medmindre dette sker inden tilmeldingsfristens udløb.

Udstillingsledelsen kan uden begrundelse afvise tilmeldinger.

På både Nationale og Internationale udstillinger, kan der tilmeldes forinden, eller på dagen, medmindre andet oplyses.

Utilbørlig optræden, eller chikane af ringpersonale eller andre, medfører øjeblikkelig bortvisning fra
udstillingsområdet, og alle evt. opnåede præmier annulleres.
 

Det er udstillerens ansvar at hunden møder rettidig til bedømmelse i ringen. Såfremt en hund trods gentagne opkald fra dommeren, ikke møder i ringen, kan dommeren udelukke hunden fra bedømmelse.

Dommere må ikke bedømme egne hunde, eller hunde der indenfor de sidste 6 mdr. har været i vedkommendes eje.
Du må gerne tage godbidder med i ringen, men må ikke give hunden nogen mens i er i ringen.

         
Indskrivning

Hunde der skal deltage på udstillingen skal møde senest ½ time før bedømmelserne starter. Tiden er offentlig gjort på
tilmeldingen.

Alder        
Børn kan deltage i Barn og hund/Junior og hund. Alder for Barn: op til 10 år  (Barnet skal være gammel nok til at
kunne håndtere hunden i ringen alene).
Junior ; 10 til 16 år (dog kan børn der er fyldt 14 år gå i "voksen-ring". Hvis barnet udstiller i voksen klasse, kan der
ikke deltages i Junior/hund længere). Det er enten eller.


Der betales altid på dagen. DDH modtager nu mobilpay.
Betaling af udstillingsgebyr må IKKE ske til bank,
men skal betales ved ankomst på selve udstillingsdagen.

 Syge hunde

Syge hunde eller hunde der mistænkes for at viderebringe smitte afvises.

Det gælder ligeledes for hunde der er utøjsplaget.

Løbske tæver skal holdes skarpt adskilt fra andre udstillere.

Løbske tæver må IKKE bedømmes i ringen.

Løbske tæver kan ikke deltage i BIS-runderne.
Hunde der tisser eller skider i ringen, vil blive diskvalificeret, og bedt om at forlade ringen. Dette gælder også under
BIS runderne.

 

Dommerkritik

 

Alle hunde undtagen alvsklasser, opdrætsklasser og koppel klasser, modtager efter kvalitetsbedømmelse en skriftlig
dommerkritik.

På dommerkritikken fremgår det hvilken præmiering hunden har opnået.
Dommerens kritik er inappellabel.

Rækkeplacering
 

Efter kvalitetsbedømmelsen i hver klasse, dannes vinderklassen.

Kun hunde der har opnået 1.præmie kan deltage i denne.

1.Vinderen kan efter dommerens skøn tildeles CACIB på Internationale , og CAC på nationale udstillinger - 2. og 3.
placeres i rækkefølge.
 

I BIS runderne er det IKKE tilladt at overhale foran gående hunde. Dog er det tilladt at gå udenom såfremt hunden
foran dig stopper op. Udover dette er det ikke tilladt at overhale.
Man må gerne have godbidder med i ringen, men disse må IKKE gives under bedømmelsen og imens du er inde i
ringen.

Der er mulighed for nogle udstillingsmæssige finesser som er tilpasset udstillerens behov.

Du kan fx som medlem tilmelde 5 hunde og få den ene tilmelding gratis.

Du kan vælge at sige nej tak til 8 pokaler med cert. og i stedet få en stor (omkring 80cm høj).


Du kan sige nej tak til pokaler med cert. og samle 6 stempler til en stor Favorit-roset.

Du kan også fravælge at få udleveret 6 pokaler (du modtager i stedet et bevis) og "bytte" dem til 1 gratis udstilling.
For at kunne gøres brug af tilbud om: stor pokal, stemple til Favorit-roset eller gratis udstilling, skal man være medlem 
af DDH.

mobile-pay-logo-2.png

Baby 3 til 6 mdr
Hvalp 6 til 9 mdr.
Unghund 9 til 12 mdr.
 
Super unghund 12 til 15 mdr under 45 cm og 12 til 18 mdr over 45 cm.
Åben fra 15 mdr under 45 cm & 18 mdr over 45 cm.
Senior: fra 6 år
Veteran: fra 8 år
Koppel: to hunde fra samme opdrætter
Avlsklase: 1 tæve el. han med mindst 3 stk. afkom
Opdrætsklasse: her kan opdrætter stille med 5 hunde af eget avl, som skal være ejet af opdrætter selv.

Juni:  Her kåres ÅRETS BIS.
Medlemmer hvis hunde er blevet BIS placeret i given  klasse, inviteres hertil.


September : ÅRETS DDH hunde. Hunde født med DDH stamtavle, der har opnået point nok, er kvalificeret til at deltage ved fortilmelding. Her findes vindere i følgende klasser: baby, hvalp, unghund, super unghund, BIS, senior, veteran og kastrat.

December: ÅRETS HUNDE m.m. : Her gælder det sammentælling af point opnået ved eks. BIR - BIM - samt BIS (undtagen Lohals der har sin egen ekstra BIS runde). Desuden er der ÅRETS BARN, JUNIOR, SENIOR, VETERAN, KASTRAT, OPDRÆTTER .
For alle grupper er det fælles at man skal være medlem på optællingstidspunkt, samt når konkurrencen afgøres. 
Hunden skal desuden være fortilmeldt almindelig udstilling på dagen for deltagelse. 

bottom of page