Udstillingsregler - generelle gældende for både nationale og internationale udstillinger

          Generelle udstillings regler for Den Danske Hundeforening.

         
          Alle hunde med en, af DDH anerkendt stambog, kan deltage.

           Hunde der er hale kuperede født efter den 01.06.1996 kan ikke/ må ikke udstilles i Danmark.

           Dyreværnsloven § 11 stk.3.
 

           Udviser en hund gentagne gange aggressiv adfærd, kan hunden efter påtale bortvises fra udstillingsområdet.

           Hvalpe der er på udstillingsområdet skal være mindst 3 hele måneder gamle, samt være vaccineret 2 gange, ellers
           bliver  hunden bortvist.
 

          Hunde skal tilmeldes med hele det navn der er påført i hundens stambog ved tilmelding.
 

          Den der forsætligt opgiver falske eller forkerte oplysninger om sin hund bortvises fra udstillinger og evt. præmieringer
          fratages hunden.
 

          Procedurefejl skal fremlægges udstillingslederen på dagen, som herefter klarlægger sagen. Såfremt der vil klages,
          skal der indbetales 500 kr. hvorefter bestyrelsen behandler klagen.
 

          Beviser på beståede prøver og evt. titler, stambog og vaccinations attest, hvoraf det fremgår at hunden er vaccineret
          mod hundesyge, leverbetændelse og parvovirus skal medbringes på udstillingen og fremvises på forlangende. For at 
          en hund må være på udstillingsområdet, skal den være basisvaccineret. En unghund skal have basisvaccinationerne (
          8 uger + 12 uger), samt være vaccineret som både 1-årig og 2-år. Derefter er hvert 3. år dækkende. Der foretages
          stikprøvekontroller jævnligt.
 

          Hundeejeren er ansvarlig for alle skader, som hunden måtte anrette på udstillingsområdet.


          Anmeldelse

          Ved anmeldelse forpligter man sig til at betale udstillingsgebyret såfremt man ikke har afmeldt hunden fra udstillingen
          inden tilmeldingsfristens udløb, ligeledes anerkender man i den forbindelse udstillingsreglementet og   
          præmiesystemet.
 

          Tilmeldinger kan ikke trækkes tilbage, medmindre dette sker inden tilmeldingsfristens udløb.

          Udstillingsledelsen kan uden begrundelse afvise tilmeldinger. frist, eller på dagen, beregnes ekstra gebyr.

          På både Nationale og Internationale udstillinger, kan der tilmeldes forinden, eller på dagen, medmindre andet oplyses.

          Ubønhørlig optræden, eller chikane af ringpersonale eller andre, medfører øjeblikkelig bortvisning fra
          udstillingsområdet, og alle evt. opnåede præmier annulleres.
 

          Det er udstillerens ansvar at hunden møder rettidig til bedømmelse i ringen. Såfremt en hund trods gentagne opkald             
          fra dommeren, ikke møder i ringen, kan dommeren udelukke hunden fra bedømmelse.

          Dommere må ikke bedømme egne hunde, eller hunde der indenfor de sidste 6 mdr. har været i vedkommendes eje.
          Du må gerne tage godbidder med i ringen, men må ikke give hunden nogen mens i er i ringen.
         
          Avlsgodkendelse
:
          Klassen er indført til avlsgodkendelse af hunde. Hunden skal være fyldt 1 år for at kunne stilles her. Der kan kun
          stilles een gang i klassen. Såfremt hunden ikke kan godkendes til avl, kan den ikke stilles i Avlsgodkendelse igen.

         
         Indskrivning

         Hunde der skal deltage på udstillingen skal møde senest ½ time før bedømmelserne starter. Tiden er offentlig gjort på
         tilmeldingen.

          Alder        
          Børn kan deltage i Barn og hund/Junior og hund. Alder for Barn: op til 10 år  (Barnet skal være gammel nok til at
          kunne håndtere hunden i ringen alene).
          Junior ; 10 til 16 år (dog kan børn der er fyldt 14 år gå i "voksen-ring". Hvis barnet udstiller i voksen klasse, kan der
          ikke deltages i Junior/hund længere). Det er enten eller.

            
          Der betales altid på dagen. DDH modtager nu mobilpay.
          Betaling af udstillingsgebyr må IKKE ske til bank,
          men skal betales ved ankomst på selve udstillingsdagen.

          Syge hunde

         Syge hunde eller hunde der mistænkes for at viderebringe smitte afvises.

         Det gælder ligeledes for hunde der er utøjsplaget.

         Løbske tæver skal holdes skarpt adskilt fra andre udstillere.

         Løbske tæver må IKKE bedømmes i ringen.

         Løbske tæver kan ikke deltage i BIS-runderne.
         Hunde der tisser eller skider i ringen, vil blive diskvalificeret, og bedt om at forlade ringen. Dette gælder også under
         BIS runderne.

 

         Dommerkritik

         Alle hunde undtagen alvsklasser, opdrætsklasser og koppel klasser, modtager efter kvalitetsbedømmelse en skriftlig
         dommerkritik.

         På dommerkritikken fremgår det hvilken præmiering hunden har opnået.
         Dommerens kritik er inappellabel.

         Rækkeplacering
 

         Efter kvalitetsbedømmelsen i hver klasse, dannes vinderklassen.

         Kun hunde der har opnået 1.præmie kan deltage i denne.

         1.Vinderen kan efter dommerens skøn tildeles CACIB på Internationale , og CAC på nationale udstillinger - 2. og 3.
         placeres i rækkefølge.
 

         I BIS runderne er det IKKE tilladt at overhale foran gående hunde. Dog er det tilladt at gå udenom såfremt hunden
         foran dig stopper op. Udover dette er det ikke tilladt at overhale.
         Man må gerne have godbidder med i ringen, men disse må IKKE gives under bedømmelsen og imens du er inde i
         ringen.

         Der er mulighed for nogle udstillingsmæssige finesser som er tilpasset udstillerens behov.

         Du kan fx tilmelde 5 hunde og få den ene tilmelding gratis.

         Du kan vælge at sige nej tak til 8 små pokaler med cert. og i stedet få en stor (omkring 1 meter høj).


         Du kan sige nej tak til pokaler og samle 6 stempler til en stor Favorit-roset

         Du kan også fravælge at få udleveret 6 pokaler (du modtager i stedet et bevis) og "bytte" dem til 1 gratis udstilling.
         For at kunne gøres brug af tilbud om: stor pokal, stemple til Favorit-roset eller gratis udstilling, skal man være medlem 
         af DDH.

Baby 3 til 6 mdr

Hvalp 6 til 9 mdr.

Unghund 9 til12 mdr.
 

Super unghund 12 til 15 mdr under 45 cm og 12 til 18 mdr over 45 cm.

Åben fra 15 mdr under 45 cm & 18 mdr over 45 cm.
Senior: fra 6 år
Veteran: fra 8 år
Koppel: to hunde fra samme opdrætter
Avlsklase: 1 tæve el. han med mindst 3 stk. afkom
Opdrætsklasse: her kan opdrætter stille med 5 hunde af eget avl, som skal være ejet af opdrætter selv.

Syge hunde m.m.

INFORMATION

JUNI:  Her kåres ÅRETS BIS.
Medlemmer hvis hunde er blevet BIS placeret i given  klasse, inviteres hertil.

Septermber : ÅRETS DDH hunde. Hunde med DDH stamtavle, der har opnået point nok, inviteres hertil. Her findes vindere i følgende klasser: baby, hvalp, unghund, super unghund, BIS, senior, veteran og kastrat.

December: ÅRETS HUNDE m.m. : Her gælder det sammentælling af point opnået ved eks. BIR - BIM - samt BIS. Desuden er der ÅRETS BARN, JUNIOR, SENIOR, VETERAN, KASTRAT, OPDRÆTTER .

For alle grupper er det fælles at man skal være medlem på optællingstidspunkt, samt når konkurrencen afgøres. 
Hunden skal desuden være fortilmeldt almindelig udstilling på dagen for deltagelse. 

pokal manden.jpg