top of page
DDH-LOGO.jpg
kennel.jpg
DDH-LOGO.jpg

Retningslinjer for godkendelse af Kennel i DDH.
 

For at kunne oprette kennelmærke i DDH, kræves for det første et medlemskab af DDH.
 

Hele husstanden erklærer ved oprettelse af kennelmærke, at overholde de regler der er gældende for Kenneler i DDH.
og at DDH´s Love og vedtægter skal overholdes af hele husstanden til hver en tid.


 

 1. Kennelansøgningen (findes under Blanketter på hjemmesiden), skal være udfyldt med alle husstandens hunde, alle felter skal være udfyldt.
   

 2. Ansøgningen skal have både stempel og underskrift fra registreret dyrlæge.
   

 3. Kennelmærkets navn må ikke ligne allerede indregistrerede navne.
   

 4. Der må kun være det antal hunde der står anført i Kennelmærkeansøgningen.
   

 5. Kenneler/opdrættere forpligter sig til at have hunde med stambøger, der er anerkendt af DDH. Skulle der være hunde i kennelen der er blandinger, skal disse være skrevet på ansøgningen.
   

 6. Alle hvalpe skal have Kennelnavnet enten foran eller bagved.
   

 7. Man kan kun stambogsføre hvalpe af de racer som Kennelmærket er pålydende. Andre racer kan ikke få Kennelnavnet med på stambogen.
   

 8. Man kan kun have kennel i én klub, såfremt DDH finder kenneler der er registreret i andre klubber, kan kennelmærket nedlægges uden videre indsigelse. Såfremt der stambogsføres i begge klubber, vil eksklusion fra DDH kunne være aktuelt. Enhver eksklusion vil være tidsbegrænset.
   

 9. DDH indsender Kennelnavn til Navnebeskyttelse i UCI, hvorefter kennelen modtager besked fra UCI
   

 10. Kennelejeren opnår rabat ved stambogsføring, dog først efter 6 mdrs. medlemskab.
   

 11. Såfremt kennelmærke afgiften ikke betales rettidig, betragtes dette som kennelophør, og der skal derfor søges kennelmærke på ny ved genindmeldelse. Den årlige afgift betales samtidig med medlemskab senest 31/12 hvert år.
   

 12. Der skal mindst 1 gang årligt indsendes oplysninger om hvor mange og hvilke hunde der er i kennelen. 
   

 13. Alle kenneler (og opdrættere) vil kunne få besøg af DDH´s repræsentanter. Nægtes repræsentanterne adgang til hundene/kennelen, vil der kunne indføres sanktioner mod kennelen. Kennelbesøget skal sikre at Love og retningslinjer er overholdt, og at dyrene lever under godkendte forhold.
   

 14. Det påhviler enhver kennel af føre protokol over alle forhold i kennelen.
   

 15. DDH kan til enhver tid udvælge hvalpekuld til stikprøvekontrol til kontrol af forældre. Dette gøres vha. DNA test, DDH afholder udgiften til dette såfremt der ikke er anledning til bemærkninger.
   

 16. Som Kennel forpligter man sig til udelukkende at stambogsføre sine hvalpe i DDH.


Det påhviler alle kenneler/opdrættere selv at sikre at alle forhold i kennelen/opdrættet er i overensstemmelse med
lovgivningen. Alle kenneler skal ligeledes sørge for at undersøge lovgivningen for eventuelle tilladelser er søgt.
Såfremt der under et kontrolbesøg findes forhold, der strider mod foreningens generelle holdninger, eller forhold der
er til belastning for hundene, kan DDH´s repræsentanter ved kennelbesøg, ekskludere opdrættet

prisenr igen.jpg
bottom of page