top of page
DDH-LOGO.jpg

Dagens forløb

Oversigt over dagen på DDH udstilling

Kl. 8.00                  Dørene åbnes
Kl. 8.30 - 9.30        Tilmelding
Kl. 10.00                Bedømmelserne starter
Kl. 13.00 - 13.30    FROKOST
Kl. 13.30                Barn/Junior og hund
Kl. 13.50                Bedømmelser fortsætter
Kl. 15.00                BIS runder starter

DDH-LOGO.jpg

Når man som udstiller møder op på dagen, skal man hente sine papirer på vores "kontor". Til hver hund, laves en mappe, hvori der er en kritik som dommeren skal have. Der er også et nummerskilt som DU skal have på når du fremviser hunden. Man betaler sin tilmelding på dagen for udstillingen,  og ikke forud i banken som man gør i nogen klubber.

Vi har som nyt tiltag indført betaling via MobilPay. 

Kl. 10.00 skulle vi gerne være klar til at starte, og der hænges lister op på hver ring. Du kan her se ca. tider, samt hvilke katalognr. der er i ringen .

Det er DIT ansvar at være klar når det er din tur. Skal der kaldes mere end 3 gange på en hund/ejer, mister vedkommende retten til at komme i ringen.

Når du har din hund i ringen skal du gå ind og give dommer/ringsekretær din mappe, derefter gå en runde med hunden, og derefter igen skal dommeren så mærke på hunden.

Er det en mindre hund (under 45 cm.) skal den på "bordet", De store hunde skal stå på gulvet og fremvises der. Dommeren skal kunne se og røre ved din hund, både på krop, ben, poter, hale og specielt tænder skal dommeren kunne se.

Imens der skrives, er det en fordel at stå så hunden ses i profil. Vær opmærksom på hvad din hund laver. Selvom det ikke lige er din hund der skrives om, så vil dommeren se på alle hunde i ringen, og kunne bruge dette i bedømmelsen.

Hunden skal stå op, være glad og vise sig frem. En hund der ligger ned, kan man ikke se meget af. Som udstiller, har du også pligt til at sørge for god ringkultur.

God ringkultur er bl.a. at have opmærksomhed på hunden hele tiden. Hunde der tisser eller skider i ringen, kan/vil blive diskvalifiseret.

Lad være med at snakke med sidemanden.  De personer der står udenfor ringen kan du tale med bagefter. Du må IKKE snakke med dommer/ringsekretær medmindre de spørger dig om noget.


Efter frokost er der altid Barn/ Junior. Når de to konkurrencer er overstået, vil de almindelige bedømmelser gå igang igen. 

Det er altid en fordel at øve både tandvisning og berøring på alle dele af kroppen hjemme. Det er en fordel at lade fremmede berøre hunden så den vænner sig til det.

Når du har været i ringen kan du på din kritik som oftest se om du skal blive eller du er færdig på dagens udstilling. Er din hund i Baby - Hvalp - Unghund eller Super unghundeklasserne, skal der på din bedømmelse stå  forkortelsen for certifikatet i klassen, og du skal have fået det bånd der hører til klassen. Har du det, så skal du og hunden videre til dagens bedste i denne klasse. Det er typisk sidst på dagen klasserne afgøres.

Kan du ikke helt finde ud af dette endnu, så spørg gerne en af de andre udstillere. De er altid meget hjælpsomme.

Klassen Avlsgodkendelse er en klasse udelukkende for hunde der skal avlsgodkendes. Hunden stilles for to dommere, og får diplom såfremt den godkendes til avl.

Er din hund deltager i en af klasserne fra Åben klasse og ned til Senior - så skal der stå
BIR på din kritik samt du skal have modtaget det røde bånd med skriften BIR på. De bånd der uddeles til klassernes vindere SKAL bæres i BIS-runderne, ellers diskvalificeres man.

Fra klassen Senior og Veteran skal der ligeledes være forkortelse for titlen på som præmiering for at man er gået videre. Senior og veteran har deres egen BIS runde.

Den eneste klasse hvor man er videre på 1. præmie er i KASTRAT klassen der højst kan præmieres med 1. præmie. Kastrat har også egen BIS runde.
Se ovenover hvordan BIS runder afvikles.

 

Når du tilmelder dig en udstilling via vores hjemmeside, er tilmeldingen altid bindende. Afmelding skal ske inden sidste frist for tilmelding. Denne dato er altid oplyst på udstillingskalenderen.

Avlsgodkendelse er en klasse for sig selv, og er kun beregnet til hunde der f,eks. er klippet ned, og derfor ikke kommer på udstilling, eller evt. har mistet en kropsdel som dyrlægen kan attesterer har været der, og hvor hunden har noget at kunne bidrage avlen med.  Der findes en separat tilmelding til dette, og den ligger tilgængelig på de udstillinger hvor det er muligt at kunne få lavet avlsgodkendelse. 
 

Praktiske ting på udstillingsdagen: For alle hunde gælder det at vaccinationer skal være i orden for at kunne være på udstillingsområdet. Dvs. at hunden skal vaccineres som 8 uger + 12 uger samt 1 år  og 2 år derefter er det nok med at vaccinere hvert 3. år.

Når du står i ringen er det vigtigt at du har fokus på din hund, lad være med at stå og snakke med folk udenfor ringen. Det er en skønhedskonkurrence, og det gælder om at vise din hund fra den bedste side. Kontakt mellem hund og ejer ser dommeren hele tiden, også når du tror han/hun har fokus på de andre hunde i ringen.. Mange udstillere er ligeglade om hunden sidder ned under bedømmelsen - det er dommeren IKKE.. Du må gerne have godbidder med i ringen, men du må IKKE give hunden godbidderne. Skulle din hund gå hen og tisse eller have afføring, vil dommeren kunne lave en KIB på hunden. (kan ikke bedømmes).. 

Når alle er bedømt, gøres der klar til BEST IN SHOW.
Rækkefølgen af BIS runderne er som oftest således:

 

BIS Baby
BIS Hvalp
BIS Unghund

BIS Super Unghund

Bedste Senior
Bedste Veteran

Bedste Kastrat

Bedste Koppel
Bedste Avl

Bedste Opdræt
 

Samt selve HovedBISSEN - BEST IN SHOW til aller sidst.
 

Ekstra BIS runder for specifikke racer/grupper afholdes til sidst,
og er noget der skal søges om at få lov til at afholde til udstillingen.


 

Skulle der være en fejl du mener er helt forkert, som en bedømmelse, er du velkommen til at indgive en klage. For at denne kan modtages og behandles, skal der dog betales 500 kr. Pengene refunderes såfremt du gives medhold i klagen. 
 

dfgdf444445.jpg
bottom of page